Rena Ryuugu 23 Agosto 2005
Bueno tia no se ponga tan asi
tampoco
jijijijj
bueno
chauu
Atte:
Mariany