Enma Ai 20 Marzo 2007
Ahh
ARIGOTOU GOZAIMASU
mi jorochito lindo !!!!!!!!!!!!
Sabes necesitaba leer eso n_n